Nájdi svoje European Art

European Art House

4/19/2018 3:01:40 PM

Európske umenie

Veľké diela európskeho maliarstva, sochárstva a architektúry od dôb Karola Veľkého do začiatku Druhej svetovej vojny zahŕňajú významné diela od veľkých umelcov milénia Západnej civilizácie. Aby bolo možné plne pochopiť práce týchto veľkých umelcov, je nutné ich aj ich diela umiestniť do politického, náboženského a sociálneho kontextu ich doby, a takto nadobudnúť hlbšie pochopenie toho prečo bolo takéto dielo vytvorené a tiež toho ako takéto dielo reaguje na konkrétne historické udalosti.

Ale aký je ten najlepší spôsob pre pochopenie veľkých umeleckých diel? V prvom rade je nutné preskúmať päť základných aspektov, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie umelcov a ich diel – predmet, interpretácia, štýl, kontext a emócia. Následne je pre pochopenie toho ako umelci komunikujú dôležité sociálne a politické idey a hodnoty nutné vziať do úvahy rozhodujúce oblasti predmetu, ktoré vytvárajú hlavné kategórie umeleckých diel – naratívne alebo historické dielo, portrét, krajina, zátišie a scény z každodenného života. V ktorom momente histórie by malo začať naše skúmanie európskeho umenia? Európske umenie, ako ho dnes vnímame, sa začalo formovať v stredoveku s ranými architektonickými pamiatkami karolínskeho impéria а s veľkolepými katedrálami a prekrásnymi sochami v štýle francúzskej gotiky. Bolo to obdobie obrovskej kreativity a poskytuje nám potrebné pozadie pre posúdenie úspechov, ktoré boli dosiahnuté počas následného obdobia renesancie v Taliansku a na severe.

Obdobie renesancie zaznamenalo opätovný nárast záujmu o Klasickú literatúru a umenie a tiež obnovu záujmu o filozofiu, ktorá viedla k prehodnoteniu miesta, ktoré zaujíma človek v okolitom svete. Na to nadväzoval vývoj štýlu Baroka v podaní veľkým talianskych umelcov, ktorý sa následne rozšíril do celej Európy. Reakcie 18. storočia na Baroko vyústili do štýlu Rokoko. Potom zaznamenávame začiatky moderného európskeho umenia v podaní neoklasických a romantických hnutí neskorého 18. storočia. Tie následne vyústili do realizmu, ktorého výsledkom bol zase vznik najväčšieho hnutia v histórii umenia, impresionizmu, ktorý mohol tvarovať budúcnosť maliarstva a ktorého vplyvy môžeme pozorovať ešte aj v súčasnom umení. To viedlo k vzniku reakcií na samotný impresionizmus, ktoré zase viedli k raným hnutiam nového storočia vrátane fauvizmu, kubizmu, nemeckého expresionizmu, dadaizmu, surrealizmu a modernému umeniu ako aj k neskorším umeleckým štýlom, ktoré sú prítomné aj v súčasnom umení.

Keď sa nachádza ekonomika v problémoch, je burza cenných papierov jedným veľkým hazardom a tiež mnoho tradičných investícií je oveľa rizikovejších, ale umenie a zlato sú vždy bezpečné a stabilné investície. Veci, ktoré sú skutočné, hmotné a majú konkrétnu hodnotu sú oveľa bezpečnejšou stávkou na nestabilnom trhovisku investícií. Kvôli tomuto je nákup umenia stále bezpečnou stávkou a mal by takou ostať ešte dlhú dobu. Pre tých ktorí sa rozhodnú investovať do umenia sa potom otázkou stáva čo kúpiť.

Čo by ste mali kúpiť?

Rozhodnutie o tom aký druh umenia kúpiť bude vždy vo veľkej miere závislé na vašom vkuse v oblasti umenia a v oblasti vášho záujmu. Výber je veľmi veľký a môže to byť hocičo od zberateľských grafík umeleckej hodnoty po veľké inštalácie sochárskych diel a všetko medzi tým. Po vašom prieskume a po prijatí rozhodnutia o tom v akých oblastiach sa nachádza váš umelecký vkus sa môžete zamerať na vyhľadanie tej správnej investície pre vás.

Kde by ste mali nakupovať?

Keď už viete čo chcete kúpiť, základná otázka sa zmení na kde to kúpiť. Zatiaľ čo Londýn je pripravený stať sa centrom európskeho trhu s umením, môžu sa iné mestá na mape objaviť ako významní hráči v oblasti investícií do umenia. Isté kľúčové európske mestá sa stávajú čoraz viac významnými a známymi v tejto hre investovania do umenia. Mestá ako sú Viedeň, Dubaj, Berlín a Budapešť sa začínajú objavovať a lákajú pozornosť časti populácie, ktorá sa zaoberá zbieraním umeleckých diel.

Napriek prominentnému a významnému postaveniu týchto miest je internet miestom, ktoré zaznamenalo enormný nárast v oblasti kúpy a predaja umeleckých predmetov. Obchodníci s umením zriaďujú online verzie svojich galérií a predávajú tradičné umelecké diela po celom svete a niektorí digitálni umelci si budujú povesť a dostávajú svoje diela do povedomia prostredníctvom online predajní a galérií. Celý svet sa otvára rovnako umelcom ako aj zberateľom. Pre ľudí, ktorí chcú umenie zbierať iba pre radosť, ako aj pre tých, ktorí ho zbierajú ako investíciu, je svet jednou veľkou ustricou, v ktorej sa dajú nájsť perly. V súčasnosti sú možnosti nekonečné aj pre umelcov, pretože sa už nemusia spoliehať na to, aby dostali svoje diela do galérie, alebo aby našli predajcu, ktorý by ich zastupoval. Umelci dnes môžu predávať vlastné práce, takže aj pre zberateľov je dnes neporovnateľne jednoduchšie nájsť niečo do čoho by radi zainvestovali. Bez ohľadu na to kde chcete investovať, pred samotným rozhodnutím by ste si mali vždy vykonať prieskum, aby ste sa uistili o tom, že to čo kupujete je dobrá investícia a že v priebehu času to bude naberať na svojej hodnote.