Stroj na lásku č.1 (Author: Jaroslav Svetlík)

January 2007

Price: 100.00 EUR

Technique: Grafické listy sú realizované klasickou technikou linorytu
Art measurements: 42,50 x 27,50 cm