Pôvod umenia je v inšpirácii, v šialenstve alebo v entuziazme

Nech už z akéhokoľvek dôvodu, presvedčenia či túžby, všetci ste u nás vítaní 😊

U nás, vo výtvarnom ateliéri v priestoroch súkromnej Galérie, Vás prevedieme kresbou, maľbou a rôznym úžitkovým umením.

KURZY RODIČ + DIEŤA sú určené pre rodičov, ktorý si chcú oddýchnuť spolu so svojím dieťaťom.

Vaše referencie, sú pre nám odmenou, za našu snahu, ... Ďakujeme

Denisa H. S. Veľké ĎAKUJEEEEEM , Tomáško sa teší na ďalšie stretnutie 🥰 a ďakujeeeeem aj pani Zuzke ,že zobrala Tomáška so sebou 😉

Zuzana B. Úžasné dopoludnie, odporúčam všetkým....👍😉👏

Beata K. Aj my ďakujeme za skvelé vedenie pri maľovaní. Skvelá atmosféra, nádherné vystavené výtvarné diela😃

Karolína K. Ďakujeme, určite ešte prídeme 🤩 Príjemný a zároveň profesionálny prístup

Umenie je podľa Platóna dar bohov a umelec je ich tlmočník

Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše - jedna z foriem osvojovania si sveta človekom.

Je predmetom skúmania estetiky, umenovedy a filozofie umenia.

Môže znamenať aj používanie istých duchovných kvalít alebo manuálnej zručnosti, pri realizácii diela s cieľom urobiť svet krajším a lepším.

Je to forma maximálneho bytia človeka, spočívajúca v cieľavedomom pretváraní škaredého alebo esteticky menej účinného na krásu v koncentrovanej podobe.

Podľa Aristotela, umenie vypĺňa hodnotne voľný čas šľachetného človeka, duševnou činnosťou. Prebúdza mravné pocity, pretože nadšenie je afektom duše ako nositeľky etického života.

Nejde mu o to, čo sa stalo, ale opisuje to, čo je možné podľa objektívnych zákonov. Fantastické je zlučiteľné s umeleckou pravdivosťou. Rozhodujúca je sila presvedčivosti, ktorú umelecké dielo vyžaruje.

Umeleckou tvorbou vznikajú okrem iného umelecké diela, ako chrámy, opery, obrazy, plastiky.

Výtvarné umenie alebo výtvarníctvo je druh umenia (sochárstvo, maliarstvo, grafika, kresba, dizajn, architektúra a umelecké remeslá (užité umenie)).