Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen, sú ako bylina v rozpuku, ráno kvitne a rastie, večer vädne a usychá (Ž 90, 5-6)

March 2019

Technique: Akryl
Art measurements: 18x24cm