Barbora Kosovská


Portfolio
BEPATCHED
Slovakia
Slovak

<span style="color:#111111;font-family:Volkhov, 'Times New Roman', sans-serif;font-size:16px;font-style:italic;text-align:center;background-color:#ffffff;">Slovensk&aacute; značka BEPATCHED vznikla so z&aacute;merom pon&uacute;knuť prepojenie dizajnu a praktickosti v podobe interi&eacute;rov&yacute;ch doplnkov s jej autorsk&yacute;mi mot&iacute;vmi. Určen&aacute; je pre &scaron;irok&uacute; &scaron;k&aacute;lu ľud&iacute;: pre t&yacute;ch, ktor&iacute; maj&uacute; z&aacute;ujem obohatiť svoj životn&yacute; priestor o zauj&iacute;mav&eacute; a vzhľadovo netradičn&eacute; k&uacute;sky; pre milovn&iacute;kov &uacute;žitkov&eacute;ho umenia; a rovnako pre v&scaron;etk&yacute;ch, ktor&iacute; obľubuj&uacute; pocit vlastniť niečo jedinečn&eacute;. Jedinečnosť je pri tvorbe podporen&aacute; kolekciami, ktor&yacute;ch jednotliv&eacute; produkty s&uacute; z&aacute;sadne množstevne obmedzen&eacute;.&nbsp;</span>

Works of art

Virtual galleries