Evi Bodo


Portfolio
Slovakia
Slovak

"...podstatou každého umelca je plne využívať svoj talent tak, aby vytvorené dielo súčasne znepokojovalo aj potešilo vizuálne vnímanie pozorovateľa.  Každé dielo by vám malo dať priestor vidieť v diele niečo úplne odlišné, iné, hoci iba ak nejaké zrnko piesku na plátne.  V umení nie je dobré alebo zlé dielo, či práca, skôr by som povedala, že ide o osobné spojenie s dielom a čo v ňom vidíte..." EviBodo

Works of art

Virtual galleries