Igor Navrotskyi


Portfolio
Slovakia
Slovak

Igor Navrotsky je moderný európsky umelec pracujúci v žánri obrazovej a portrétovej maľby. Pracuje v jeho kreatívnej dielni Nitry. Narodil sa v roku 1971 v Kyjeve (Ukrajina) v kreatívnej rodine. Prvá učiteľka maľby sa stala jeho matkou. Vyštudoval umeleckú školu s umelcami Ukrajiny. Dielňa P. Zikunova. Pokračoval v jeho tvorivej činnosti na Slovensku. Kde sa v roku 2012 presťahoval. Kombinuje kreativitu a vyučovanie. Čestný člen Umeleckých umelcov Slovenska. Osobné výstavy: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Pán Navrotsky neustále vyvíja a zlepšuje svoje tvorivé schopnosti. Každá z jeho malebnej eseje otvára svet ľudských emócií a skúseností. Na križovatke inšpirácie, tvorivé skúsenosti a pozorovania sa jeho práca narodila. V nich prenáša tenké kolísanie emócií a pocitov. Pri vytváraní rozsiahlej galérie obrázkov. V ktorom odhaľuje tenký pokraj zmyslov a emócií osoby prostredníctvom vizuálneho umenia. Aristove diela sú v súkromných a štátnych zbierkach Európy a Severnej Ameriky.

Works of art

Virtual galleries