Jan Hachran


Portfolio
Czech Republic
Slovak

<div style="margin:0px;padding:0px;color:#777777;font-family:Lora;font-size:15px;text-align:left;"><span style="margin:0px;padding:0px;font-family:'helvetica neue', arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin:0px;padding:0px;font-size:large;">V&aacute;žen&eacute; d&aacute;my, v&aacute;žen&iacute; p&aacute;nov&eacute;, v&aacute;žen&iacute; n&aacute;v&scaron;těvn&iacute;ci;</span></span></div><div style="margin:0px;padding:0px;color:#777777;font-family:Lora;font-size:15px;text-align:left;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-QekhfLSlPFQ/WHU4IVza8sI/AAAAAAAAAsI/u5SaBSBzf7s6A2ShABbIC_o2_Xi2YGBKQCLcB/s1600/image-7.jpg" imageanchor="1" style="margin:0px 0px 1em 1em;padding:0px;text-decoration:none;color:#777777;clear:right;float:right;"></a><span style="margin:0px;padding:0px;font-family:'helvetica neue', arial, helvetica, sans-serif;">jmenuji se Jan Hachran a r&aacute;d bych V&aacute;s přiv&iacute;tal zde na sv&eacute;m profilu. Jsem samostatn&yacute; mlad&yacute; mal&iacute;ř a v&yacute;tvarn&iacute;k, kter&yacute; d&iacute;ky sv&eacute;mu studiu židovsko &ndash; křesťansk&eacute; mystiky, evropsk&eacute; esoterick&eacute; tradice a historie vkl&aacute;d&aacute; do současn&eacute;ho uměn&iacute; nov&yacute; směr &ndash; m&yacute;m c&iacute;lem je vytvořit něco nov&eacute;ho, kr&aacute;sn&eacute;ho, tajemn&eacute;ho, něco, co m&aacute; v sobě mytologick&yacute; př&iacute;běh, a tak&eacute; něco, co člověka jako jednotlivce a t&iacute;m i lidstvo jako celek, duchovně povznese. Můžete si vybrat jak&eacute;koliv m&eacute; d&iacute;lo &ndash; každ&eacute; je origin&aacute;ln&iacute; sv&yacute;m pohledem na svět, ale z&aacute;roveň v sobě každ&eacute; nese poselstv&iacute;m o tom něčem velik&eacute;m, tajemn&eacute;m a duchovn&iacute;m, co n&aacute;s v&scaron;echny převy&scaron;uje. M&eacute; uměn&iacute; je novodob&eacute;, ale přeci jen zvl&aacute;&scaron;tn&iacute;. Je spojen&eacute; s modern&iacute;m tiskem a využit&iacute;m exklusivn&iacute;ch materi&aacute;lů jako např&iacute;klad prav&eacute; zlato, drahokamy, pav&iacute; peř&iacute; atd.</span><br style="margin:0px;padding:0px;" /><span style="margin:0px;padding:0px;font-family:'helvetica neue', arial, helvetica, sans-serif;"><br style="margin:0px;padding:0px;" /></span></div><div style="margin:0px;padding:0px;color:#777777;font-family:Lora;font-size:15px;text-align:center;"></div><div style="margin:0px;padding:0px;color:#777777;font-family:Lora;font-size:15px;text-align:left;"><span style="margin:0px;padding:0px;font-family:'helvetica neue', arial, helvetica, sans-serif;">Jedinečn&eacute; zpracov&aacute;n&iacute; nab&iacute;z&iacute; s&eacute;rii různ&yacute;ch obrazů, av&scaron;ak t&eacute;měř ž&aacute;dn&yacute; nen&iacute; osamocen, ale je souč&aacute;st&iacute; vět&scaron;&iacute;ho cyklu jin&yacute;ch obrazů, kter&eacute; s n&iacute;m v&scaron;ak souvis&iacute; a z&aacute;roveň jeho v&yacute;znam doplňuj&iacute; a povy&scaron;uj&iacute;. D&iacute;la jsou vedena v positivn&iacute;m duchu a d&aacute;vaj&iacute; energii sv&yacute;m obdivovatelům, neboť plat&iacute; jednoduch&aacute; teorie, že když do nějak&eacute; věci vlož&iacute;te obrovsk&eacute; množstv&iacute; pr&aacute;ce, času a energie, tak tato energie n&aacute;sledně z d&iacute;la vyzařuje pro jin&eacute; lidi, kteř&iacute; ji potřebuj&iacute;. Někter&eacute; m&eacute; obrazy již maj&iacute; sv&eacute; spokojen&eacute; majitele, např. ve &Scaron;v&yacute;carsku.</span></div><div style="margin:0px;padding:0px;color:#777777;font-family:Lora;font-size:15px;text-align:center;"><br style="margin:0px;padding:0px;" /></div><div style="margin:0px;padding:0px;color:#777777;font-family:Lora;font-size:15px;text-align:left;"><span style="margin:0px;padding:0px;font-family:'helvetica neue', arial, helvetica, sans-serif;">Působiv&yacute; a hodnotn&yacute; form&aacute;t rozjasn&iacute; V&aacute;&scaron; byt, Va&scaron;i kancel&aacute;ř nebo jin&eacute; pracovi&scaron;tě. Pokud mu dopřejete nasv&iacute;cen&iacute; př&iacute;m&yacute;m světlem, rozz&aacute;ř&iacute; se navrstven&eacute; zlato a obraz vyd&aacute; kr&aacute;sn&yacute; efekt. J&aacute; osobně se věnuji sp&iacute;&scaron;e individu&aacute;lně svobodn&eacute; tvorbě, ale pracuji i na zak&aacute;zku. Pokud byste měli z&aacute;jem o obraz (ať již hotov&yacute;, či zak&aacute;zkov&yacute;), o ilustrace pro Va&scaron;i knihu, či třeba o n&aacute;vrh loga pro Va&scaron;i firmu nebo o cokoliv jin&eacute;ho ve v&yacute;tvarn&eacute; oblasti, nev&aacute;hejte mě kontaktovat.</span></div><div style="margin:0px;padding:0px;color:#777777;font-family:Lora;font-size:15px;text-align:center;"><br style="margin:0px;padding:0px;" /></div><div style="margin:0px;padding:0px;color:#777777;font-family:Lora;font-size:15px;text-align:left;"><span style="margin:0px;padding:0px;font-family:'helvetica neue', arial, helvetica, sans-serif;">Douf&aacute;m, že se V&aacute;m můj profil bude l&iacute;bit, a že jeho proch&aacute;zen&iacute; bude pro V&aacute;s př&iacute;jemn&yacute;m z&aacute;žitkem.&nbsp;</span></div><div style="margin:0px;padding:0px;color:#777777;font-family:Lora;font-size:15px;text-align:center;"><br style="margin:0px;padding:0px;" /></div><div style="margin:0px;padding:0px;color:#777777;font-family:Lora;font-size:15px;text-align:left;"><span style="margin:0px;padding:0px;font-family:'helvetica neue', arial, helvetica, sans-serif;">S &uacute;ctou a př&aacute;n&iacute;m v&scaron;eho nejlep&scaron;&iacute;ho&nbsp;</span></div><div style="margin:0px;padding:0px;color:#777777;font-family:Lora;font-size:15px;text-align:left;"><span style="margin:0px;padding:0px;font-family:'helvetica neue', arial, helvetica, sans-serif;">Jan Hachran</span></div>

Works of art

Virtual galleries