Mariánský sloup

June 2017

Price: 240.00 EUR

Technique: Sítotisk na zlatou fólii
Art measurements: 30 x 42cm

Work of art description

Tento obraz ukazuje z ezoterního pohledu událost, jenž se měla odehrát pri misijní cestě svatého Jakuba po římské provincii Hispania (dnešní Španělsko) několik let po Kristově ukřižování. Jeho cílem bylo šířit křesťanskou víru, ovšem setkal se s neúspěchem a podařilo se mu v celé provincii získat pouhých 8 učedníků. Jakub chtěl díky tomu svou cestu vzdát a odplout zpět do Judei. Před cestou se však chtěl 2. ledna roku 40 po Kristu na břehu řeky Ebro u hradeb města Caesaraugusta (dnešní Zaragoza) naposledy pomodlit a pozdravit se svými 8 učedníky, když v tom spatřil velikou záři, v níž andělé přinášeli jaspisový sloup, na kterém stála panna Marie, jenž mu poručila, aby jí na tom místě postavil svatyni a zároveň mu slíbila množství znamení a zázraků, které přesvědčí obyvatelstvo ke křesťanské víře. Jakub se svými následovníky podle legendy postavil malou kapličku, která se později v průběhu staletí rozrostla v obrovskou katedrálu, jejíž věže jsou nejvyšší v celém Španělsku. Panna Marie je zde uctívaná v podobě sošky na sloupu a během věků se jí klaněly a přinášely dary desítky, ne - li stovky králů, biskupů, papežů i jiných světských hodnostářů.


Technika: sítotisk na zlatou fólii
Velikost: A3
Cena: 6600 Kč + případné poštovné
Autor: Jan Hachran