Jiřina Lhotská


Portfolio
Czech Republic
Slovak

Mám stredoškolské vzdelanie, žiaden výtvarný odbor. Som teda samouk/amatérka.

Vypočula som len svôj vnútorný hlas a od roku 2010 som začala tvoriť na základe emócií a predstáv. Svoje diela som často venovala  blízkym a priateľom. Takto som sa dostala do povedomia ďalších ľudí a všetci volali po výstave. 

Keď ma jeden dobrý človek natoľko povzbudil a pomohol prekonať obavy, pripravila som výstavu len pre blízkych a známych. Priamo na úspešnej výstave som dostala ponuky na budúce výstavy, teraz už aj pre verejnosť. Odvtedy už mám za sebou asi 10 výstav. Boli to pre mňa veľmi emotívne a krásne okamihy.

V súčasnej dobe mám vyše 40 vlastných obrazov, netreba mi už  požičiavať si  tie darované. Svoje diela vytváram s pokorou a radosťou v srdci. Nečakane som začala občas vytvárať aj vlastné verše, na ktoré mám tiež dobré ohlasy.

Beriem to ako záväzok vôči všetkým priaznivcom. Pokiaľ mi bude slúžiť zdravie, pokúsim sa vytvárať diela pre tých, čo hľadajú lásku, nehu  a krásne pocity, ktoré budú ľudí oslovovať ako doposiaľ.

Inka

Pripájam vlastné verše k obr. Dievča z ruže:

Děvče, které v růži žilo, zakleto tam asi bylo,
mlžný  závoj oči kryje, z ničeho se neraduje,
nevidí tu světa krásu, neví, v čem má hledat spásu.
Přesto něco v duši šeptá, ve svých snech se na to zeptá,
touží vzlétnout, křídla schází, žádnou cestu nenachází.
 
Náhle do té z květu sluje jemné světlo prostupuje,
dává jí ta křídla bílá, hlava se jí zatočila,
prohlédne a srdce bije, světlo mocně povzbuzuje:
"Probuď se a tvoje oči za láskou se smějí točit,
vychutnej si žití vzácné, lidských citů barvy jasné."
 
Uposlechne dívka lehce, sama být už nikdy nechce,
s bílou růží ve své ruce vyhledat jde blízké srdce,
které by jí lásku dalo, hladilo a objímalo,
také něžné políbení, z básní slůvka  k potěšení,
aby všechny city krásné zářily jak slunce jasné.


 

 

 

 

 

 

Works of art

Virtual galleries