Jonsy Gáll


Portfolio
Slovakia
Slovak

Jonsy Gáll sa narodil v roku 1987 v Košiciach. Je predstaviteľom mladšej generácie výtvarníkov vychádzajúcich z tohto kraja, v ktorom pracuje aj tvorí. Vo svojej umeleckej činnosti sa venuje grafike, kresbe a predovšetkým maľbe. Avšak rád experimentuje aj s inými výtvarnými technikami. Charakteristickou črtou jeho tvorby je odvážne, expresívne používanie farby, ktorá mu umožňuje tvoriť bez zbytočnej opisnosti. Devízou tohto výtvarníka sú predovšetkým stručne poňaté figuratívne motívy, vystihujúce jednotlivé odtiene ľudskej bytosti. V poslednom období svoju tvorbu stále viac zameriava na medziľudské vzťahy a túžby. Osobitnú tému jeho tvorby predstavujú sakrálna tvorba, zátišia a mestské uličky. V umeleckej kariére má za sebou niekoľko osobných výstav doma aj v zahraničí. Jeho diela boli ocenené na mnohých významných umeleckých súťažiach.

Works of art

Virtual galleries