Veľký a viditeľný

February 2014

Price: 240.00 EUR

Technique: olej, sprej a tavná pištoľ na sololite
Art measurements: 110x80 s rámomcm