"Eye of the Bear"

March 2016

Technique: Pyrografie
Art measurements: 38 x 24cm

Work of art description

Burned to spruce wood. / Vypáleno do smrkového dřeva

Original idea, original piece burned with love by me. / Originální kus, originální nápad, vypáleno mnou s láskou.

Treated. On the back side is comb for a hang. / Ošetřeno. Na zadní straně hřeben na pověšení.

Děkuji za ohlasy. :)