Ľubica Vlková


Portfolio
Slovakia
Slovak

  • Trnavská Univerzita, Pedagogická fakulta, Priemyselná č.4, 918 43 Trnava,

2003 – 2008: Katedra  výtvarného umenia a biológie pre druhý stupeň ZŠ, aprobácia: Výtvarné umenie -Biológia

  • 2000 – 2003: Stredné odborné učilište (Zlatník - klenotník) - nadstavba s maturitným ukončením,
  • 1997 – 2000: Stredné odborné učilište (Zlatník - klenotník), Dubnica nad Váhom,
  • ZUŠ v Dubnici nad Váhom so zameraním výtvarná výchova, 1. a 2. stupeň,

      Tvorím vo svojom ateliéri v Nemšovej, ktorý mi poskytuje blízkosť rodiny, z ktorej čerpám veľa inšpirácie a zároveň sa v ňom viem presúvať do rôznych dôb, miest, fantazijných rovín emócii. Aktívne sa zúčastňujem na výtvarnom živote v regióne, svoje výtvarné diela prezentujem aj v rámci kolektívnych výstav v rámci SR a ČR.

Mojim výraznejším úvodom na scénu bola moja prvá autorská výstava obrazov z cyklu: MOMENT, ktorej slávnostná vernisáž sa konala 6.11.2015 v MsDK Dubnici nad Váhom. V súčasnosti sa podieľam na projekte EUROPEAN ART, ktorého cieľom je vytvoriť umeleckú komunitu v Európe.

Do výtvarnej tvorby vkladám svoje myšlienky, pocity, smútok, vášeň, bolesť, radosť, dokonalosť, nedokonalosť, realitu dnešnej doby, ale aj  realitu dôb dávnych/snivých. Plátno je pre mňa scéna, na ktorú vstupujem bosá a nahá. Inakosť je pre mňa výzva, milujem ju, je len v nás, v našej hlave, v našom srdci a je dar, vedieť sa vyjadriť, akoukoľvek formou. J

Works of art

Virtual galleries