QUIET BLUE

September 2014

Price: 220.00 EUR

Technique: AKRYL
Art measurements: 40 x 40cm

Work of art description

QUIET BLUE

Modré Ticho

 

40x40 cm - Akryl na sololite, potiahnuté plátnom, zarámované. Séria "MANDALY"

 

Vznikol 9.9. 2014 z predlohy na mojej reklamnej tabuli. Inšpiroval ma vzor mandaly na vrchu obrazu.

Vyžaruje pokoj, dôstojnosť podporuje osobnú autoritu a prijatie. Farby modrá, kráľovská modrá, červená a fialová. Sú zložené z dvoch základných farieb - modrej a červenej. Ženský princíp (červená) dopĺňa mužský princíp (modrá). Vzniká rovnováha a harmónia. Modré ticho. V nekonečnosti fialovej lemniskáty.

Môže súvisieť, alebo odkazovať na dávno zabudnutý sľub, prinášať nebo na zem, cez túžbu po harmónii a pokoji. Prebudenie, ktoré nastane uvedomením si pokoja. Mať hlavu v oblakoch, nohy na pevnej zemi a vnútro slobodné.

 

(Výber textu z knihy : Barva vládne světem / Haleizovu)

"Prvý princíp JE :

Jednotka, Sila - priestor, mužský, tma, budúcnosť, farba modrá, muž - otec, rozum, Stvoriteľ - Boh - Otec, sluch, jablko, zlo, zima, plus - kladný.

Druhý princíp JE:

Dvojka, hmota, ženský, svetlo, minulosť, červená, žena - matka, cit, obnovovateľ, Boh - Duch, zrak, hruška, dobro, teplo, mínus - záporný.

Tetí princíp JE:

Trojka, pohyb, stredný, šero, prítomnosť, farba žltá, dieťa, pocit, udržovateľ, Boh - Syn, hmat, čuch, chuť, koruna stromu - kužel, ani dobro, ani zlo, vlažný, rovná sa - rovnosť - rovnováha.

Každý princíp má dva smery - aspekty. Napríklad CIT, ktorého jeden smer je láska a druhý je nenávisť. Tretí princíp je vždy výsledkom súhrnu princípu prvého a druhého a zmienené dva smery - aspekty, musia smerovať k prvému a druhému princípu. Napríklad POCIT, ktorého jeden smer je teplo a druhý zima. Tieto tri princípy 1+2+3 tvoria spolu číslo 6. A číslo 6 je CELOK. A celok má dáke meno ... pre nás prvotným celkom je VESMÍR. Ten zahŕňa všetky ostatné podružné celky.

Vesmír je priestor + hmota + pohyb.

TRETÍ princíp je najdôležitejším, lebo znamená život sám, ale závisí na prvom aj druhom princípe. DRUHÝ princíp je obsiahlejším, ale menej dôležitým ale je závislý iba na prvom princípe. PRVÝ princíp je najobsiahlejším ale najmenej dôležitým ale za to nezávislým."

 

Obraz QUIET BLUE, spája v sebe všetky tri princípy, na rovnováhu a vyváženosť 1 a 2 princípu odkazuje farba fialová, ktorá je komplementárnou farbou k farbe žltej. A hoci sa táto farba v obraze nenachádza, je tu zastúpená fialovou lemniskátou. Nekonečnosťou pokračovania. Je to nekonečný modrý a pokojný vesmír vo svojej celistvosti a tichu. Osemcípa mandala, je odkaz na číslo 8 v lemniskáte (ležatá osmička, symbol nekonečnosti, začiatkov a koncov, a v ich neustálom pokračovaní). 8 predstavuje rovnováhu medzi fyzickým a duchovným svetom, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Nakoľko je číslom rovnováhy, príčin a následkov.