Marcel Gallik


Portfolio
Slovakia
Slovak

<p>Narodil sa v roku 1971. Poch&aacute;dza zo Slovenskej Vsi, kde aj tvor&iacute;. Vzťah k maľovaniu a<br /><br />kresleniu bol u neho evidentn&yacute; už od detsk&yacute;ch čias.. Počas &scaron;tudentsk&yacute;ch rokov sa z&uacute;častnil<br /><br />niekoľk&yacute;ch v&yacute;tvarn&yacute;ch s&uacute;ťaž&iacute; a niektor&eacute; z nich aj vyhral. &Scaron;tudoval humanitn&eacute; vedy a<br /><br />masmedi&aacute;lnu komunik&aacute;ciu doma i v zahranič&iacute;. Medzi jeho obľ&uacute;ben&eacute; techniky patr&iacute;<br /><br />olejomaľba. Pri svojej tvorbe využ&iacute;va kreslenie pastelom či grafitom, ceruzou, ale aj<br /><br />kaligrafiu. R&aacute;d využ&iacute;va farebnosť, symboly a znaky. Nem&aacute; vyhranen&yacute; umeleck&yacute; &scaron;t&yacute;l ani<br /><br />pr&uacute;d. T&eacute;mu a techniku tvorby vol&iacute; podľa toho, čo ho oslov&iacute;. Po roku 2000 sa z&uacute;častnil<br /><br />niekoľk&yacute;ch spoločn&yacute;ch v&yacute;stav. Z&uacute;častnil sa aj dom&aacute;cich a zahraničn&yacute;ch v&yacute;tvarn&yacute;ch s&uacute;ťaž&iacute;.<br /><br />Svojej umeleckej činnosti sa naplno začal venovať od roku 2013. Okrem toho sa venuje<br /><br />fotografii, re&scaron;taur&aacute;torstvu plast&iacute;k (s&aacute;drov&yacute;ch, dreven&yacute;ch) a od roku 2015 aj filmu.</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align:left;">Viac z jeho tvorby n&aacute;jdete na <a href="http://www.artstudiomg.wbl.sk">www.artstudiomg.wbl.sk</a>&nbsp;a fb str&aacute;nke &nbsp;<a href="https://www.facebook.com/ArtStudioMG/">https://www.facebook.com/ArtStudioMG/</a>&nbsp;</p>

Works of art

Virtual galleries