Peter Hitzinger


Portfolio
ateliér
Slovakia
Slovak

<p>&scaron;t&uacute;dium &Scaron;kola &uacute;žitkov&eacute;ho v&yacute;tvarn&iacute;ctva v Kremnici, Akad&eacute;mia umen&iacute; v Banskej Bystrici - Katedra maľby</p><p>tvorba maľba , sklo vitr&aacute;ž</p>

Works of art

Virtual galleries