Viliam Mruškovič


Portfolio
Slovakia
Slovak

<p style="margin-bottom:0cm;line-height:138%;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Arial;"><span style=""><span style="background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;">Mgr. Viliam Mru&scaron;kovič sa narodil v roku 1966 v Trstenej na Slovensku. &Scaron;tudoval na katedre V&yacute;tvarnej v&yacute;chovy na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Venuje sa hlavne krajinomaľbe v mal&yacute;ch aj veľk&yacute;ch form&aacute;toch a komerčnej grafike, grafickej &uacute;prave knižn&yacute;ch titulov.</span></span></span></span></p><p style="margin-bottom:0cm;line-height:138%;"></p>

Works of art

Virtual galleries